Prenos svete maše v živo


Kapucini Ljubljana - Štepanja vas

Prenos sv. maše med tednom: 19:00
Nedeljske sv. maše: 8:00, 9:15, 10:30

Naslednja sv. maša: danes, 29. 5. 6:30
za pok. Slavka in Mirka Horvata

Kapucini Škofja Loka

Maše pon - petek: 8:00
Ker je ob sobotah sv. maša v kapeli sv. Pija, prenosa ni.
Nedeljske sv. maše: 8:00, 11:00, 18:00 (pozimi 17:00)


Kapucini Maribor

Maše pon - petek: ob 18. uri (zimski čas) oz. 19. uri (poletni čas)
Ob torkih in sobotah tudi ob 8. uri
Nedeljske sv. maše: 8:00, 10:00, 18:00 (zimski čas) oz. 19. uri (poletni čas)

Naslednja sv. maša: danes, 29. 5. 8:00

Brezje

Svete maše so:
med tednom: 7.00, 8.30, 10.00, 18.00 (19.00 v poletnem času)
ob sobotah: 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 18.00 (19.00 v poletnem času)
ob nedeljah in zapovedanih praznikih: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 18.00 (19.00 v poletnem času)
Naslednja sv. maša: danes, 29. 5. 7:00